Data dodania

04.07.2023
EUNICE na liście zwycięskich Sojuszy Komisji Europejskiej

 Projekt Uniwersytetu Europejskiego EUNICE (European University for Customized Education) został zatwierdzony 3 lipca 2023 w konkursie Erasmus+ skierowanym do Uniwersytetów Europejskich na rok 2023. Po trzech latach pilotażu i po poszerzeniu sojuszu z siedmiu do dziesięciu uczelni partnerskich, sojusz uzyska znaczące dofinansowanie w kwocie 14,4 mln euro, w celu zapewnienia trwałości działań Konsorcjum do 2027 roku.

Konsorcjum EUNICE powstało w roku 2020 jako międzynarodowy sojusz 7 publicznych uczelni, wśród których znalazły się: Politechnika Poznańska (lider projektu), University of Mons (Belgia), University of Vaasa (Finlandia), University of Catania (Włochy), University of Cantabria (Hiszpania), Université Polytechnique Hauts-de-France (Francja) oraz  Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg (Niemcy). W 2022, konsorcjum poszerzyło się, zapraszając do współpracy  3 nowe uczelnie partnerskie: Polytechnic Institute of Viseu (Portugalia), University of the Peloponnese (Grecja) oraz Karlstad University (Szwecja).

W styczniu 2023 Konsorcjum EUNICE przedstawiło nowy projekt w konkursie Erasmus+ dedykowanym Uniwersytetom Europejskim, w którym z sukcesem otrzymaliśmy dofinansowanie KE. Wspólnym celem konsorcjum na najbliższe lata jest zapewnienie studentom unikalnych i spersonalizowanych ścieżek kształcenia, promowanie wymiany wiedzy między pracownikami, wspieranie interdyscyplinarnych badań i wdrażanie takich rozwiązań edukacyjnych, które odpowiadają na globalne wyzwania, jednocześnie zajmując się regionalnymi kwestiami społeczno-gospodarczymi.

Nacisk na działania Konsorcjum, położony na spersonalizowane kształcenie i interdyscyplinarne podejście, wynika także z roli uczelni partnerskich EUNICE jako centrów regionalnych ekosystemów, co jest jedną z kluczowych cech sojuszu. Zindywidualizowana edukacja odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu pozycji i rozwoju naszych regionów poprzez wykorzystanie kapitału ludzkiego, współpracę z partnerami biznesowymi i reagowanie na lokalne potrzeby i możliwości. Z drugiej strony istnienie sojuszu EUNICE  ułatwia współpracę między regionami Europy i społecznością globalną.

W EUNICE wierzymy, że razem możemy pokonać bariery, przed którymi stoi każda z naszych instytucji z osobna. Ostatecznie, nasz sukces pomoże stworzyć europejskie społeczności, które będą w stanie lepiej radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami społecznymi i gospodarczymi, a tym samym tworzyć nowe rozwiązania dla całej Europy" - prof. Teofil Jesionowski, JM Rektor Politechniki Poznańskiej, która jest jedynym liderem Uniwersytetu Europejskiego w Polsce.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego EUNICE i uzyskania informacji o aktualnych działaniach.

https://eunice-university.eu/

Zapraszamy również do bliższego poznania naszych uczelni partnerskich w linku poniżej. 

https://eunice-university.eu/wp-content/uploads/2023/07/20230703_Press-kit_EUNICE-2023-2027_compressed.pdf

Z informacjami o samej inicjatywie Uniwersytetów Europejskich można zapoznać się również na stronach Komisji Europejskiej. 

https://education.ec.europa.eu/education-levels/higher-education/european-universities-initiative

Zdjęcie

PL