BIP: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS

W dniach 6 maja – 28 czerwca 2024 uczelnia partnerska University of Cantabria organizuje kurs Blended Intensive Programme w ramach programu Erasmus+ „Integrated Energy Systems” za 3 punkty ECTS. Termin zgłoszeń na PP do 15.03.2024.

Kurs skierowany do słuchaczy Szkoły Doktorskiej, studentów studiów magisterskich oraz ostatniego roku studiów inżynierskich.

Integrated Energy Systems: Challenges for a Sustainable World - Summer School oferuje multidyscyplinarne podejście do odnawialnych źródeł energii w naszej sieci energetycznej. Przyszła sieć elektryczna będzie inteligentna, z interakcją z użytkownikiem, dwukierunkowym przepływem energii i wieloma rozproszonymi źródłami energii. Eksperci z pięciu uniwersytetów partnerskich EUNICE spotykają się, aby zaoferować swoją wiedzę na określone tematy. Oprócz wykładów i zajęć edukacyjnych, uczestnicy będą mogli korzystać z atrakcji społecznych i kulturalnych w mieście Santander na północnym wybrzeżu Hiszpanii.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w dokumentach załączonych poniżej (m.in. Study Guide), a także na stronie:
https://eunice-university.eu/course/integrated-energy-systems-summer-school-sustainable-development/

- Część wirtualna kursu: 6 – 30.05.2024
- Część wyjazdowa kursu : 24 – 28.06.2024

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zgoda Koordynatora Wydziałowego Erasmus+ / Szkoły Doktorskiej. Na późniejszym etapie konieczne będzie podpisanie Online Learning Agreement.

https://www.put.poznan.pl/koordynatorzy-wydzialowi

Komplet dokumentów:
- Formularz zgłoszeniowy – University of Cantabria –  INTEGRATED ENERGY SYSTEMS
- Formularz zgłoszeniowy – Politechnika Poznańska EUNICE
- Zaświadczenie o wysokości średniej za poprzedni semestr z Dziekanatu
- Zaświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego (oficjalny certyfikat językowy/zaświadczenie o ocenie z egzaminu z języka obcego, inne)

należy złożyć do 15 marca 2024 w Dziale ds. Uniwersytetu Europejskiego (budynek BL - różowy, pokój 141B) lub mailowo eunice.admissions[at]put.poznan.pl.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE będą zobowiązane przygotować komplet dokumentów na wyjazd krótkoterminowy, wymaganych w ramach programu Erasmus+. Dokumenty oraz stawki stypendium znajdą Państwo na stronie: https://www.put.poznan.pl/wyjazdy%20krotkoterminowe