BIP: INTRODUCTION TO GLOBAL STUDIES

W dniach 1 - 12 lipca 2024 uczelnia partnerska University of Cantabria organizuje kurs Blended Intensive Programme w ramach programu Erasmus+ „Introduction to Global Studies” za 3 punkty ECTS. Kurs składać się będzie z części wirtualnej oraz części wyjazdowej do uczelni partnerskiej.

Termin zgłoszeń na PP do 15.03.2024.

Kurs przygotowuje studentów do zrozumienia, w jaki sposób globalizacja wpłynęła cały przekrój dyscyplin, takich jak biznes, migracja, sztuka, zdrowie czy kwestie środowiskowe. Kurs „Introduction to Global Studies” będzie prowadzony w formacie hybrydowym – on-line i stacjonarnie przez wykładowców z następujących instytucji: University of Catania (Włochy), University of Cantabria (Hiszpania), Brandenburg University of Technology Cottbus – Seftenberg (Niemcy), Karlstad University (Szwecja) – czyli uczelnie wchodzące w skład EUNICE European University oraz University of North Carolina w Charlotte (USA).

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w dokumentach załączonych poniżej (m.in. Study Guide), a także na stronie:
https://eunice-university.eu/course/global-studies-summer-school-2024/

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zgoda Koordynatora Wydziałowego Erasmus+ / Szkoły Doktorskiej. Na późniejszym etapie konieczne będzie podpisanie Online Learning Agreement.
https://www.put.poznan.pl/koordynatorzy-wydzialowi


Komplet dokumentów:
- Formularz zgłoszeniowy – University of Cantabria –  GLOBAL – STUDIES
- Formularz zgłoszeniowy – Politechnika Poznańska EUNICE
- Zaświadczenie o wysokości średniej za poprzedni semestr z Dziekanatu
- Zaświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego (oficjalny certyfikat językowy/zaświadczenie o ocenie z egzaminu z języka obcego, inne).

należy złożyć do 15 marca 2024 w Dziale ds. Uniwersytetu Europejskiego (budynek BL / różowy, pokój 141B) lub mailowo: eunice.admissions[at]put.poznan.pl.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE będą zobowiązane przygotować komplet dokumentów na wyjazd krótkoterminowy, wymaganych w ramach programu Erasmus+. Dokumenty oraz stawki stypendium znajdą Państwo na stronie: https://www.put.poznan.pl/wyjazdy%20krotkoterminowe