Data dodania

07.05.2024
Code Europa: Studencka misja ratowania kontynentu

Przed wyborami europejskimi Uniwersytet Europejski EUNICE uruchamia wirtualny „escape room”.

Santander, 6 maja 2024 r. - Nad Europą pojawiło się nieznane zagrożenie: dziesięć grup rebeliantów nazywających siebie „Disruptors” szerzy chaos i podziały na całym kontynencie. Uniwersytet Europejski EUNICE stanie się ponadnarodową agencją wywiadowczą zajmującą się ochroną przyszłości Europy, a od 9 do 23 maja jego studenci będą mogli uczestniczyć w misji ochrony Unii Europejskiej.
Jest to streszczenie wirtualnego escape room o nazwie „Code Europa: The Disruptor's Dilemma”, internetowej gry szpiegowskiej, którą Uniwersytet Europejski EUNICE opracował z okazji Dnia Europy (9 maja) i zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego (9 czerwca).

W ramach eksperymentalnych działań edukacyjnych oferowanych przez EUNICE, escape room „Code Europa” będzie otwarty dla 150-tysięcznej społeczności studentów z 10 uniwersytetów partnerskich EUNICE.  
W wydarzeniu można wziąć udział indywidualnie, a gra jest prowadzona w języku angielskim za pośrednictwem strony internetowej eunice-university.eu

Celem  będzie ukończenie wszystkich wyzwań z najwyższym możliwym wynikiem w jednej próbie. Gracze mogą korzystać wyłącznie z oficjalnego uniwersyteckiego adresu e-mail.
Uczestnicy wcielają się w rolę szpiegów z ponadnarodowej agencji i angażują się w różne gry, testy i pytania związane z ważnymi aktualnymi tematami regulowanymi politycznie na szczeblu europejskim: zmianami klimatycznymi, gospodarką, migracją i bezpieczeństwem.

Nagroda

Według kierownika modułu EUFIREG na Uniwersytecie w Kantabrii (UC), współpracującego przy tworzeniu gry, prof. Marcosa Fernándeza, „studenci zyskają głębsze zrozumienie kwestii europejskich, jednocześnie dobrze się bawiąc i rywalizując w escape roomie. Najwyżej sklasyfikowani studenci grający w ramach sojuszu EUNICE będą mieli okazję rywalizować o nagrodę-wyprawę badawczą w postaci wycieczki do Brukseli -  miejsca narodzin instytucji europejskich.

Jako instytucja szkolnictwa wyższego zaangażowana w wartości demokratyczne, inicjatywa EUNICE ma na celu „poszerzenie wiedzy na temat systemu politycznego Unii Europejskiej, jego funkcji i tego, jak wpływa on na nas jako obywateli w naszym codziennym życiu”, mówi prof. Elisa Baraibar, członek EUGREEN Jean Monnet Module i prodziekan na Wydziale Biznesu i Ekonomii UC: „Pod tym względem Parlament Europejski znacząco wpływa na podejmowanie decyzji politycznych, które następnie rozciągają się na poziom krajowy i lokalny”.
Więcej informacji: https://eunice-university.eu/code-europa-escape-room/.

 


 

PL