Nasz zespół

Marta Malepszak
EUNICE Project Officer | European University Office

Kierownik Działu ds. Uniwersytetu Europejskiego na Politechnice Poznańskiej. Zaangażowana także w projekt Horizont2020 prowadzony przez Konsorcjum EUNICE, a koordynowany przez PP - SWAFS Project of the Alliance – REUNICE (Research for and with the Society). Na poprzednim stanowisku była zastępcą kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej, gdzie ponad 10 lat działała na rzecz internacjonalizacji uczelni. Posiada wieloletnie doświadczenie w koordynacji projektów mobilnościowych, szczególnie w zakresie programu Erasmus+ na PP.

W wolnym czasie lubi odbywać wycieczki rowerowe i górskie, śpiewać i rozwijać umiejętności językowe, szczególnie z języka włoskiego.

Anna Jaskólska
EUNICE Communication Officer | European University Office

Absolwentka Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, biegle włada językiem angielskim i niemieckim. W EUNICE pełni funkcję Communication Officer z ramienia Politechniki Poznańskiej. Na co dzień zajmuje się rozmaitymi wyzwaniami komunikacyjnymi, graficznymi oraz językowymi. Współpracując z partnerami sojuszu, opracowuje plany komunikacyjne dla całego konsorcjum i dba o właściwą widoczność sojuszu. Aktywnie współpracuje również z Organizacją Studencką EUNICE oraz wspiera Dział ds. Uniwersytetu Europejskiego na każdym etapie działania.

Prywatnie jest miłośniczką kotów (posiada cztery), włoskiej kuchni, literatury true-crime oraz polskich jezior.

Irena Bernard-Granger
EUNICE Team | European University Office

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Nauk Społecznych i Dziennikarstwa. Biegle włada językiem angielskim oraz chorwackim. Posiada doświadczenie w realizacji projektów mobilnościowych i szeroko pojętej internacjonalizacji. W EUNICE wspiera działania grup roboczych odpowiedzialnych za zadania związane z edukacją oraz mobilnością studentów.

W wolnym czasie uwielbia chodzić po górach, wspinać się i biegać. Jej pasją jest nauka języków obcych.

Katarzyna Tomczak
EUNICE Team | European University Office

Absolwentka Filologii Angielskiej w Wyższej Szkole Języków Obcych oraz Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspiera działania wszystkich grup roboczych WP, zajmuje się rekrutacją na wyjazdy krótkoterminowe oraz wspomaga akcje promocyjne Uniwersytetu Europejskiego EUNICE. Posiada także doświadczenie w projektach mobilnościowych. 

W wolnych chwilach uwielbia czytać książki z zakresu psychologii, poznawać kulturę skandynawską, zgłębiać język angielski, trenować nordic walking i robić biżuterię. Miłośniczka kuchni wegetariańskiej i zielonej herbaty.

prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska
WP2 Task Leader

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz zarządzania międzynarodowego w ESCP-EAP w Paryżu. Kolejne stopnie naukowe uzyskiwała na Politechnice Poznańskiej oraz Warszawskiej. Zajmuje się modelowaniem zrównoważonych systemów transportowych, organizacją sieci recyklingu środków transportu oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami transportowymi.  Autorka licznych publikacji, prac badawczych i projektów, współautorka 11 patentów. Koordynuje prace Centrum Nowoczesnej Dydaktyki PP. Jest dyrektorem Instytutu Transportu, pełnomocnikiem rektora ds. jakości kształcenia, przewodniczącą Uczelnianej Rady ds. jakości kształcenia. W EUNICE odpowiedzialna za zadania w ramach WP2 związane z rozwojem kluczowych kompetencji uniwersytetu europejskiego oraz rozwojem nowoczesnej dydaktyki.

W czasie wolnym zajmuje się ogrodnictwem i projektowaniem ogrodów oraz studiowaniem architektury miasta Poznania.  Pasjonatka języka i kultury francuskiej.

dr hab. inż. Michał Rychlik, prof. PP
WP2 Task Leader

Lider Klastra Doskonałości Inżynierii Biomedycznej Politechniki Poznańskiej. Od ponad 20 lat związany z pracą i badaniami z zakresu inżynierii wirtualnej oraz inżynierii biomedycznej, w szczególności wykorzystującymi nowoczesne technologie modelowania (CAx) i inżynierii odwrotnej. Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie oraz wiedza zaowocowały powstaniem nowych metod pomiarowych oraz diagnostycznych stosowanych w medycynie. Autor licznych publikacji, artykułów, rozdziałów w książkach, prac badawczych, patentów jak również opinii na potrzeby sądowe z obszaru medycyny sądowej. W EUNICE odpowiedzialny za zadania w ramach WP2 związane z opracowaniem i wdrożeniem wspólnej oferty akademickiej. 

W wolnym czasie interesuje się modelarstwem oraz techniką wojskową w szczególności z okresu II wojny światowej.

prof. dr hab. inż. Katarzyna Rzeszut
WP2 Task Leader

Nauczyciel akademicki z ponad 30 letnim stażem. Dyrektor Instytutu Budownictwa. Jej działalność naukowo-badawcza obejmuje m.in.: metody projektowania i oceny trwałości konstrukcji metalowych, metody wzmacniania cienkościennych konstrukcji metalowych, nieliniową analizę wrażliwości oraz budownictwo pasywne i projektowanie konstrukcji w warunkach pożaru. Jej dorobek naukowy obejmuje autorstwo i współautorstwo 112 prac oraz trzech podręczników akademickich. W EUNICE zaangażowana w zadania WP2 związane z dopasowanie procesów akademickich i administracyjnych wspierających programy akademickie.

Jej zainteresowania to sztuka, muzyka operowa, śpiew sakralny oraz historia. Uprawia fitness, aqua aerobik oraz jazdę na rowerze. Miłośniczka wycieczek krajoznawczych, szczególnie po Wielkopolsce. Lubi pracę w ogrodzie, gotowanie, pieczenie ciast, a także szycie i szydełkowanie.

Beata Kocur
WP3 Task Leader - Mobility Specialist | International Relations Office

Zastępca Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej na Politechnice Poznańskiej. Ostatnie 12 lat spędziła na wspieraniu umiędzynarodowienia uczelni. Koordynuje proces rekrutacji studentów zagranicznych na studia stacjonarne, jest odpowiedzialna za zarządzanie i gromadzenie danych na temat studentów zagranicznych i globalnej współpracy uczelni na potrzeby różnych badań i statystyk, a także przygotowywanie delegacji międzynarodowych. Dodatkowo zaangażowana w zwiększanie międzynarodowej widoczności Politechniki Poznańskiej. W ramach projektu EUNICE4U odpowiedzialna za zadanie 3.5 - "Develop a common strategy and related policies to promote inclusive and green mobility".

Poza pracą ceni sobie spędzanie czasu z rodziną i czerpie przyjemność z czytania książek z zakresu psychologii i rozwoju osobistego. 

dr Liliana Szczuka-Dorna, prof. PP
WP3 Task Leader

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa stosowanego, tłumacz przysięgły w Ministerstwie Sprawiedliwości. Dyrektor Centrum Języków i Komunikacji PP. Koordynowała i uczestniczyła w wielu projektach krajowych i międzynarodowych. Jej zainteresowania zawodowe to English Medium Instruction, nauczanie języków specjalistycznych, komunikacja interpersonalna i międzykulturowa oraz europejskie programy edukacyjne. W EUNICE jest zaangażowana w zadania WP2 i WP3 związane ze wzmocnieniem wspólnej infrastruktury I programów promujących naukę języków obcych, wzmocnieniem przywódctwa studentów w ramach EUNICE, mobilizacją klubów studenckich w ramach EUNICE oraz zaangażowaniem społeczności EUNICE w działania sportowe i kulturalne.

Lubi podróże i spotkania z ludźmi. Jej hobby to ogrodnictwo, czytanie i słuchanie muzyki.

Magdalena Zawirska-Wolniewicz
WP3 Task Leader - Mobility Specialist | International Relations Office

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej oraz koordynator uczelniany Erasmus+ na Politechnice Poznańskiej. Wielokrotnie była zaangażowana w przygotowanie treści wniosków w ramach projektów krajowych i zagranicznych. Trzykrotnie przygotowywała wniosek o nadanie karty ECHE dla Politechniki Poznańskiej, w kolejnych edycjach programu Erasmus+ . Organizuje wizyty i spotkania na PP z przedstawicielami instytucji międzynarodowych. Reprezentuje Uczelnię w sieci IROs Forum, Study in Poland oraz Study in Poznań. Negocjuje z Urzędem Miasta, władzami Starostwa Powiatowego oraz Caritasem wsparcie dla studentów z Białorusi. Szczególnie interesuje się internacjonalizacją w domu, komunikacją międzykulturową i marketingiem w szkolnictwie wyższym. W Eunice zaangażowana w zadania związane z mobilnością studentów w ramach WP3.

Lubi pracę z ludźmi. Uwielbia podróże, dobre jedzenie i esencjonalne espresso. Kocha buty. Nie wyobraża sobie życia bez kolorów.

dr inż. Aleksandra Pawlak
WP4 Task Leader

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji. W trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Poznańskiej (2019 - 2023) aktywnie działała w Samorządzie Doktorantów Politechniki Poznańskiej (SDPP) gdzie pełniła funkcję Sekretarza Zarządu SDPP, a następnie Wiceprzewodniczącej SDPP. W kadencji 2022 pełniła funkcję Przewodniczącej Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Naukowo zajmuje się badaniem wytrzymałości oraz odporności na utratę stateczności cienkościennych słupów o zmodyfikowanym kształcie przekroju poprzecznego. 

W wolnym czasie czyta książki o tematyce związanej z IIWŚ.

dr hab. inż. Magdalena Regel-Rosocka, prof. PP
WP4 Task Leader

Absolwentka Wydziału Technologii Chemicznej PP. Naukowo zajmuje się zrównoważonym rozwojem, m.in. odzyskiem metali z materiałów odpadowych. Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus+ W EUNICE koordynuje zadania związane ze współpracą uczelnia-otoczenie gospodarcze. a także dotyczące międzynarodowych studenckich kół naukowych i szkół letnich orazrozwijania przedsiębiorczości wśród studentów (m.in.: konkurs EUNICE Imagine Innovation Cup). 

Poza pracą  lubi spędzać czas aktywnie: ulubione aktywności to nordic walking, pływanie i jazda na rowerze. Uwielbia podróże i wszystko, co się z nimi wiąże - planowanie, poznawanie nowych ludzi, miejsc, języków, zwyczajów. Kolekcjonerka zdjęć i dobrych wspomnień.

Michał Weissenberg
WP5 IT Board

Pracownik Instytutu Sieci Teleinformatycznych, współautor ponad 20 publikacji naukowych. W swojej codziennej pracy zaangażowany jest w pozyskiwanie, koordynację i realizację projektów dydaktycznych (NAWA, Erasmus+), naukowych (NATO, NCBR, Komisja Europejska, NAWA, NSF), a także przemysłowych (INTEL, META, Huawei, Squaretec, Milton Essex). Realizuje pracę badawcze w zakresie modelowania analitycznego systemów teleinformatycznych oraz cyberbezpieczeństwa.
W EUNICE4 zaangażowany w zadania WP 5, jest także członkiem zarządu IT(IT Board). 
Ponadto pełni rolę Lidera WP 2 oraz Oficera Projektu w projekcie REUNICE (Research with and for society in EUNICE) wspierającego prace naukowe w obrębie EUNICE.  

W wolnym czasie lubi chodzić na długie spacery z psem, grać w squasha oraz czytać książki.
 

Jolanta Sokołowska
EUNICE Financial Officer

Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tematyką dotacji i projektów zajmuje się zawodowo już od ponad 13 lat. Na co dzień aktywnie wspiera pracowników Politechniki Poznańskiej oraz studentów w pozyskiwaniu, zarządzaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych. W EUNICE pełni funkcję Oficera Finansowego, co oznacza odpowiedzialność za właściwe prowadzenie rozliczeń finansowych działań podejmowanych w projekcie oraz nadzorowanie jego budżetu. W takim samym zakresie doradza i współpracuje ze wszystkimi partnerami sojuszu. 

W wolnych chwilach rozwija pasję do gotowania oraz sięga po książki z dreszczykiem emocji i wątkami kryminalnymi.

Robert Hamrol
PUT IT Support

Doświadczony administrator systemów IT z ponad 15-letnim stażem. Specjalizuje się w zarządzaniu serwerami, zajmuje się również szeroko rozumianym bezpieczeństwem informatycznym.  Praca na uczelni oraz przy projekcie EUNICE gdzie odpowiada za utrzymanie i optymalizację systemów informatycznych oraz prowadzi support użytkowników, sprawia, że jednocześnie może rozwijać swoje umiejętności oraz wymieniać się cennymi doświadczeniami na forum międzynarodowym. 

W wolnych chwilach interesuje się piłką nożną, lubi także kino akcji.

Magdalena Sikorska
EUNICE AISBL Secretary General

Absolwentka etnolingwistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej na PP w dziedzinie zarządzania i naukach o jakości. Jej badania koncentrują się na kompleksowej analizie różnych modeli w ramach inicjatywy Uniwersytetów Europejskich w takich aspektach jak: dynamika strukturalna, modele zarządzania, inkluzywność, procesy integracji i wybór partnerów stowarzyszonych. Przed objęciem obecnego stanowiska była kierownikiem Działu ds. Uniwersytetu Europejskiego na PP.
W EUNICE, jako Sekretarz Generalny, reprezentuje sojusz i tworzy sieci kontaktów z kluczowymi podmiotami UE, opracowuje nowe strategie operacyjne oraz wzmacnia istniejące relacje pomiędzy partnerami.

W wolnym czasie lubi biegać, grać w tenisa i aktywnie spędzać czas. Jej pasją są podróże oraz poznawanie nowych kultur i języków.
 

Maja Maćkowiak
EUNICE Student Organisation

Przewodnicząca organizacji studenckiej EUNICE na PP oraz wice-koordynatorka EUNICE Advisory Student Board. Studentka teleinformatyki na Politechnice Poznańskiej, a także filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. 

Poza uczelnią pracuje jako software developer, a w wolnym czasie ogląda filmy, jeździ na rolkach i na własną rękę uczy się hiszpańskiego i chińskiego.