Data dodania

04.07.2024
Program certyfikacyjny REUNICE

Otwarty nabór na program certyfikacyjny REUNICE - Zarządzanie zrównoważonym rozwojem (w instytucjach publicznych i firmach prywatnych) dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej.

Zapraszamy do udziału w programie certyfikacyjnym na uniwersytecie partnerskim EUNICE na pięknej Sycylii. 

Celem programu jest przedstawienie podstawowych koncepcji zrównoważonego rozwoju w różnych wymiarach (społecznym, środowiskowym, ekonomicznym) oraz koncepcji prowadzących do wdrożenia zrównoważonego rozwoju w organizacjach publicznych i firmach prywatnych.

Kurs skupi się na roli strategii publicznych w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030, podkreślając ich powiązania z interesami prywatnymi i społeczeństwem. Eksperci przedstawią wiele case study związanych z tym zagadnieniem.

Program będzie realizowany w trybie hybrydowym (3 tygodnie online + 1 tydzień na miejscu).  Tydzień stacjonarny odbędzie się w dniach 16-20 września 2024 r. w Katanii we Włoszech.

Szczegóły dotyczące rekrutacji tutaj

PL