Data dodania

03.06.2024
SPOTKANIE ORGANIZACJI STUDENCKIEJ EUNICE

W dniu 28.05.2024 odbyło się spotkanie ze studentami należącymi do Organizacji Studenckiej EUNICE. Jego celem było podsumowanie działalności OS, nakreślenie planów na przyszłość, integracja oraz podziękowania za dotychczasową aktywność. Spotkanie swoją obecnością uświetnili: Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej – dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP oraz Kierownik Projektu i zarazem Prorektor ds. współpracy międzynarodowej elekt – prof. Mariusz Głąbowski. Skierowali oni do studentów kilka słów, podkreślając ogromną rolę jaką studenci mają do odegrania w EUNICE.

Swoją prezentację, z ramienia OS EUNICE, podsumowującą mijający rok akademicki przedstawiły: Maja Maćkowiak (przewodnicząca) oraz Wiktoria Szymczak (sekretarz OS). Z kolei Dział ds. Uniwersytetu Europejskiego przybliżył cele EUNICE na najbliższy rok akademicki (m.in. oferta kursów EUNICE, mikropoświadczenia, EUNICE student clubs, EUNICE experiential summer learning camps oraz EUNICE student research clubs).

Po części oficjalnej studenci Organizacji Studenckiej EUNICE zostali zaproszeni do wspólnej, interaktywnej gry ‘Kahoot’ sprawdzającej wiedzę o Uniwersytecie Europejskim EUNICE. Zdobywcom trzech pierwszych miejsc w grze – serdecznie gratulujemy!

Ostatnia część spotkania została dedykowana strefie pomysłów i burzy mózgów, zarówno w zakresie nowych koncepcji, kierunków rozwoju OS EUNICE, wydarzeń, w których organizacja może w przyszłości uczestniczyć oraz potrzeb studentów. To było bardzo udane spotkanie i owocny rok w działalności OS EUNICE. 

Dziękujemy wszystkim przybyłym i życzymy powodzenia w nadchodzącej sesji egzaminacyjnej!

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

 

 

 

PL