Szkoła letnia w Katanii 2024

W dniach 1 - 5 lipca 2024 uczelnia partnerska University of Catania organizuje kurs Blended Intensive Programme w ramach programu Erasmus+ „Multifunctional Materials and Sustainability” za 3 punkty ECTS. Kurs składać się będzie z części wirtualnej oraz części wyjazdowej do uczelni partnerskiej.

Oferta skierowana jest do słuchaczy Szkoły Doktorskiej.

Termin zgłoszeń na PP do 20.05.2024.

Szczegóły dotyczące kursu znajdą Państwo w dokumencie załączonym poniżej.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zgoda Szkoły Doktorskiej.

Kwalifikacja na wyjazd będzie przebiegać na podstawie średniej za ostatni semestr. Osoby, które należą do Organizacji Studenckiej Eunice oraz osoby, które nie wyjeżdżały wcześniej otrzymają dodatkowe punkty. W przypadku takiej samej ilości punktów liczy się kolejność zgłoszeń.


Komplet dokumentów:
- Formularz zgłoszeniowy – Politechnika Poznańska EUNICE
- Zaświadczenie o wysokości średniej za poprzedni semestr z Sekretariatu Szkoły Doktorskiej
- Zaświadczenie o poziomie znajomości języka angielskiego (oficjalny certyfikat językowy/zaświadczenie o ocenie z egzaminu z języka obcego, inne).

należy złożyć do 20 maja 2024 w Dziale ds. Uniwersytetu Europejskiego (budynek BL / różowy, pokój 141B) lub mailowo: eunice.admissions[at]put.poznan.pl.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE będą zobowiązane przygotować komplet dokumentów na wyjazd krótkoterminowy, wymaganych w ramach programu Erasmus+. Dokumenty oraz stawki stypendium znajdą Państwo na stronie: https://www.put.poznan.pl/wyjazdy%20krotkoterminowe