Data dodania

28.06.2024
Wyniki naboru Komisji Europejskiej

Komisja Europejska wybrała 14 nowych sojuszy europejskich szkół wyższych w ramach programu Erasmus+ w ostatnim naborze wniosków na tego typu finansowanie. Tym samym łączna liczba sojuszy wzrosła do 64 realizując cel europejskiej strategii na rzecz uniwersytetów, jakim było utworzenie co najmniej 60 sojuszy do połowy 2024 roku. Wspomniane 64 sojusze europejskich szkół wyższych obejmują ponad 560 instytucji szkolnictwa wyższego wszystkich typów we wszystkich regionach Europy.


Sojusze na rzecz uniwersytetów europejskich łączą nowe pokolenie Europejczyków i umożliwiają im studiowanie i pracę w różnych krajach europejskich, w różnych językach oraz w różnych sektorach i dyscyplinach akademickich. Studenci mogą uzyskać wysoki stopień naukowy, łącząc studia w kilku krajach europejskich, przyczyniając się do zwiększenia międzynarodowej atrakcyjności i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego. 

Sojusze te wnoszą również innowacje do regionów Europy, umożliwiając studentom współpracę z nauczycielami akademickimi, badaczami, przedsiębiorstwami, miastami, władzami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.
64 sojusze obejmują 35 krajów, w tym wszystkie państwa członkowskie UE, a także Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Islandię, Czarnogórę, Republikę Macedonii Północnej, Norwegię, Serbię i Turcję. Jesienią tego roku swoją działalność rozpocznie 14 nowych sojuszy uniwersytetów europejskich.


Aktualnie w sojuszach Uniwersytetów Europejskich biorą udział 23 uczelnie wyższe z Polski. Tę listę od dziś uzupełnia 9 uczelni, które dołączają do nowopowstałych inicjatyw. Należy tutaj wymienić następujące uczelnie. 


•    Gdański Uniwersytet Medyczny (ACE2EU)
•    Politechnika Białostocka (Across)
•    Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (BAUHAUS4EU)
•    Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (CHALLENGE.EU)
•    Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (EUNICoast)
•    Akademia Leona Koźmińskiego (EUonAIR)
•    Polsko – Japońska Akademia Technik Komputerowych (EUonAIR)
•    Politechnika Opolska (KreativEU)
•    Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie (SUNRISE)


Politechnika Poznańska tworzy od roku 2020 Uniwersytet Europejski EUNICE będąc także jego liderem. W 2023 roku projekt otrzymał finansowanie z Unii Europejskiej na kolejne 4 lata swojej działalności. 


Wraz z ogłoszeniem wyników naboru na nowe sojusze Uniwersytetów Europejskich, ogłoszono także wyniki naboru do tzw. Wspólnoty Praktyk Uniwersytetów Europejskich (Community of Practice). Jesienią tego roku rozpocznie swoją działalność projekt FOR-EU4All, który będzie wspierał proces transformacji europejskiego szkolnictwa wyższego zapoczątkowany przez Inicjatywę Uniwersytetów Europejskich. Komisja Europejska przyznała na ten cel 1,8 miliona Euro, a EUNICE będzie w nim obecne jako parter zrzeszony (poprzez EUNICE AISBL - osobowość prawną sojuszu). 


FOR-EU4All będzie odzwierciedlać owocną współpracę i związaną z nią rozległą wiedzę specjalistyczną, która istnieje w nieformalnej sieci sojuszy, tzw. FOR-EU. Połączy, sformalizuje i zwiększy skalę nieformalnych procesów i struktur, które naturalnie rozwinęły się w ciągu ostatnich czterech lat, i skupi się na wspieraniu skutecznej administracji, koordynacji, komunikacji i rozpowszechniania w ramach sojuszy Uniwersytetów Europejskich. 

PL