Data dodania

26.04.2024
EUNICE General Assembly w Cottbus

Utworzenie europejskiego, wspólnego kampusu wzbogacającego edukację i badania prowadzone przez europejską sieć uniwersytetów EUNICE było głównym celem spotkania Zgromadzenia Walnego, w którym uczestniczyło ponad 80 przedstawicieli, w tym rektorów, z dziesięciu uniwersytetów partnerskich. Spotkanie odbyło się w dniach 23 i 24 kwietnia 2024 roku, a jego gospodarzem był Brandenburski Uniwersytet Techniczny Cottbus-Senftenberg (Niemcy). Było to pierwsze tego rodzaju spotkanie w drugiej fazie projektu EUNICE (teraz EUNICE4U) po otrzymaniu dofinansowania na kolejne 4 lata.

W programie spotkań znalazły się wymiana doświadczeń, praca w grupach roboczych i opracowywanie inicjatyw na skalę europejską, związanych z uczeniem się przez doświadczenie, kursami językowymi, mobilnością, zarządzaniem projektami i międzynarodowym zasięgiem poza konsorcjum EUNICE.

Ponadto, podczas równoległych sesji oceniono bieżące inicjatywy REUNICE (komplementarny dla EUNICE projekt skupiony na nauce) mające na celu opracowanie struktury wspierającej współpracę badawczą w ramach konsorcjum. Jako przykład inicjatyw, które są pilotażowo wdrażane w REUNICE należy wymienić nową platformę Otwartej Nauki (Open Science), która zostanie wkrótce uruchomiona. Projekt REUNICE jest finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.

Nowe szanse

Celem Europejskiego Kampusu, który rozciąga się na dziesięć krajów partnerskich EUNICE, jest znaczące zwiększenie wskaźników mobilności uniwersytetów zrzeszonych w ramach sojuszu. Mobilność nie powinna ograniczać się jedynie do popularnych semestralnych wymian w ramach programu Erasmus+. Jej inne formy otwierają drogę do bardziej spersonalizowanych doświadczeń międzynarodowych:

- Mobilność wirtualna to nowa koncepcja związana z inicjatywami internacjonalizacji w kraju, umożliwiająca studiowanie online lub zdobywanie kompetencji przy korzystaniu z międzykulturowych doświadczeń edukacyjnych. W tym kontekście EUNICE otworzy w najbliższych tygodniach rejestrację na kursy online, tworzone przez kadrę akademicką 10 uniwersytetów partnerskich EUNICE oraz dostępne bezpłatnie dla studentów uniwersytetów zrzeszonych w sojuszu.

- Nowe formaty, takie jak Blended Intensive Programmes, które łączą szkolenia online z krótkimi pobytami na miejscu, są bardziej dostępne dla studentów i łatwiejsze do dopasowania do ich kalendarzy akademickich.

- Staże międzynarodowe promujące naukę przez praktykę w firmach zagranicznych.

- Staff weeks zarówno dla pracowników dydaktycznych, jak i administracyjnych, mające na celu promowanie i wymianę dobrych praktyk. W EUNICE wydarzenia te zwykle rozpoczynają się od krótkiego kursu online wzmacniającego takie aspekty, jak na przykład języki, po którym następują warsztaty na miejscu i działania typu job shadowing. 

Spotkania i wspólna owocna praca w murach Brandenburskiego Uniwersytetu Technicznego Cottbus-Senftenberg wyznaczyły nowe cele i nakreśliły wizję przyszłości dla uniwersytetu Europejskiego EUNICE

 

PL