O projekcie

EUNICE

European University for Customized Education (EUNICE) skupia dziesięć publicznych europejskich uniwersytetów zlokalizowanych we wszystkich czterech europejskich regionach.  Naszymi partnerami są: Brandenburg University of Technology (BTU) – Niemcy, University of Cantabria (UC) – Hiszpania, University of Catania (UNICT) – Włochy, University of Mons (UMONS) – Belgia, Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF) – Francja, University of Vaasa (UVA) – Finlandia oraz 3 nowe uniwersytety: Karlstad University (KU) – Szwecja, University of the Peloponnese (UoP) – Grecja i Polytechnic Institute of Viseu (IPV) – Portugalia. Sprawiło to, że EUNICE obejmuje swoim zasięgiem całą Europę.
Partnerzy EUNICE to w większości instytucje średniej wielkości zlokalizowane w miastach o dobrym poziomie życia. Wszystkie uczelnie partnerskie są nie tylko zaangażowane na poziomie międzynarodowym w wiodące badania naukowe, ale także są silnie zaangażowane w szkolenie studentów i rozwój badań naukowych, które oferują rozwiązania związane z wyzwaniami społeczeństw oraz odpowiadają na ich zapotrzebowanie związane ze  zrównoważonym rozwojem gospodarczym swoich regionów. Wszyscy partnerzy EUNICE są więc mocno osadzeni lokalnie, ale również podzielają europejskie wartości i globalną perspektywę.

Więcej informacji o naszych partnerach można znaleźć w zakładce “Uczelnie partnerskie

 

EUNICE jest częścią Politechniki Poznańskiej od 3 lat. Początkowo jako projekt pilotażowy od października 2023 wkroczył w swoją drugą, instytucjonalną fazę, gdy Komisja Europejska przyznała dla projektu finansowanie na kolejne 4 lata, a Politechnika Poznańska utrzymała fotel (jedynego w Polsce) koordynatora Uniwersytetu Europejskiego.  

Od czasu rozpoczęcia projektu w 2020 roku, EUNICE przeszedł szereg wewnętrznych zmian, które w sposób wyraźny wpłynęły na transformację z niezależnego projektu w kierunku instytucjonalnej przemiany każdego z partnerskich uniwersytetów. Jednym z kluczowych kroków, aby osiągnąć ten cel było utworzenie własnego podmiotu prawnego w postaci międzynarodowego stowarzyszenia non-profit Association Internationale Sans But Lucratif (AISBL), który służy jako centralny ośrodek administracyjny sojuszu. Ten kamień milowy w działalności projektu dopełnia również wyznaczenie Sekretarza Generalnego EUNICE w osobie Magdaleny Sikorskiej.

Uniwersytet Europejski EUNICE to przede wszystkim poszerzona oferta edukacyjna, która służy podniesieniu kompetencji studentów. W ramach projektu tworzone są multidyscyplinarne, spersonalizowane kursy i programy (w tym MOOC – massive open online course), dostępne w formule online, stacjonarnie lub hybrydowo oraz szeroka oferta kursów językowych dostępnych dla wszystkich pracowników i studentów uczelni zrzeszonych w EUNICE. 
Coraz większą popularnością cieszą się również wymiany krótkoterminowe studentów, w tym tzw. Blended Intensive Programmes. Jako przykład można tutaj podać BIP’y organizowane przez University of Cantabria - Introduction to Global Studies oraz Integrated Energy Systems. 
 
Działania konsorcjum obejmują także współpracę z przemysłem. EUNICE oferuje szeroką bazę staży zagranicznych dla studentów, tworzoną we współpracy z regionalnymi przedsiębiorstwami (platforma EIR – EUNICE International Internships and Research Stays Portal). Na platformie, staże dla studentów, udostępnia już ponad 200 firm, a w planach jest dalsze poszerzanie oferty i usprawnianie jej działania tak, aby stała się jak najbardziej przyjazna dla studentów.

W ramach projektu REUNICE, będącego projektem komplementarnym dla Uniwersytetu Europejskiego EUNICE i jego naukową odnogą, przez blisko 3 lata jego trwania  (projekt zostanie zwieńczony we wrześniu 2024 roku) prowadzone były prace nad platformami wspierającymi EUNICE.

Więcej odnośnie platform REUNICE można przeczytać w zakładce REUNICE.

 

Uniwersytet Europejski EUNICE to także promocja idei różnorodności kulturowej Europy, która obejmuje wydarzenia naukowe, kulturalne i sportowe dla studentów i pracowników. Na początku każdego roku akademickiego, organizowane są tak zwane EUNICE WEEK & DAYS. W roku akademickim 2022/2023 w ramach wydarzenia odbyły się konferencje online, poruszające kwestie europejskie oraz towarzyszące wydarzenia kulturalne (koncerty, rozgrywki szachowe). W ramach tych wydarzeń na Politechnice Poznańskiej zorganizowany został turniej piłki siatkowej pomiędzy studentami uczelni zrzeszonych w EUNICE (Alliance Games). 
Przyszłość Uniwersytetu Europejskiego EUNICE jawi się jako era głębszej integracji, oparta na współpracy międzyinstytucjonalnej. Integracja ta przyniesie ze sobą wzrost interdyscyplinarności oraz innowacyjności badań, co pozwoli uniwersytetom europejskim skuteczniej odpowiadać na globalne wyzwania.