REUNICE

REUNICE to strategiczny projekt badawczo-naukowy realizowany w ramach programu H2020 powiązany z projektem EUNICE (European University for Customized Education). Uczelnie biorące udział w tym projekcie są członkami Uniwersytetu Europejskiego EUNICE. Z projektu, który przyczynia się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacjach, skorzysta także lokalny przemysł, społeczności i uczelnie członkowskie.

W ramach projektu REUNICE przez blisko 3 lata jego trwania  (projekt zostanie zwieńczony we wrześniu 2024 roku) prowadzone były prace nad platformami wspierającymi EUNICE. 

Należy tutaj wspomnieć o następujących platformach:

  1. EEP – Expertise Exchange Platform (wspierana przez Catalyst) 
    Projekt platformy wymiany wiedzy zakłada stworzenie cyfrowej platformy, która będzie służyć jako pomost łączący podmioty uniwersyteckie z innymi instytucjami społecznymi oraz ośrodkami przemysłowymi, działającej na zasadzie wirtualnego rynku. Platforma poprzez tworzenie kampanii będzie umożliwiała użytkownikom zgłaszanie: (1) zapotrzebowania na rozwiązania technologiczne, (2) pomysłów na wspólnie projekty, (3) problemów do rozwiązania, jak również (4) zapotrzebowania na kompetencje. Jednocześnie użytkownicy platformy będą mogli zgłaszać swoje rozwiązania i dyskutować sposoby wypracowania najlepszych możliwych rozwiązań. Ponadto platforma będzie wspierać proces ewaluacji nadsyłanych idei. Warto zaznaczyć, że platforma będzie działała nie tylko na poziomie lokalnym, w ramach partnerstwa EUNICE, lecz będzie również dostępna dla innych uniwersytetów europejskich oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

  2. Inteligentna platforma współpracy dla otwartej nauki oparta na technologii blockchain
    Otwarta nauka wymaga stworzenia środowiska sprzyjającego współpracy, co oznacza, że każdy może swobodnie uczestniczyć, współpracować i wnosić wkład w proces naukowy. W tym celu została stworzona platforma oparta na technologii blockchain, której zadaniem będzie umożliwienie społeczności naukowej i osobom niebędącymi ekspertami dzielenie się dokonaniami naukowymi. Zarówno naukowcy, jak i osoby spoza ścisłego środowiska akademickiego będą mogli nawiązać współpracę, udostępniać informacje i materiały dotyczące publikacji naukowych, raportów technicznych, prac dyplomowych, i zrealizowanych projektów. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji, zaimplementowanym na platformie, system automatycznie, na podstawie analizy dostępnych publikacji, będzie łączył ze sobą partnerów do współpracy naukowej. 

  3. AI platform - platforma wymiany kompetencji związanych ze sztuczną inteligencją
    Narzędzia sztucznej inteligencji, takie jak uczenie maszynowe, stanowią kluczowy składnik współczesnej technologii, która przenika niemal każdy aspekt życia w cywilizowanym świecie. Istnieją dwa główne źródła narzędzi AI: środowisko akademickie, gdzie są one tworzone, oraz biznes i społeczeństwo, które są ich odbiorcą. Kluczem do sukcesu jest zapewnienie jak najlepszej współpracy między tymi dwoma obszarami. Aby to osiągnąć, niezbędna jest szczegółowa wiedza na temat dziedzin działalności obu stron procesu, co z kolei wymaga skutecznego transferu wiedzy. W celu przyspieszenia tych działań i skutecznego wzmocnienia współpracy w zakresie badań i innowacji między środowiskiem akademickim a biznesem i społeczeństwem, REUNICE proponuje inicjatywę mającą na celu dostarczenie zainteresowanym specjalistycznej wiedzy na temat narzędzi sztucznej inteligencji, które są już dostępne w środowisku akademickim. W związku z tym utworzona zostanie platforma współdzielenia kompetencji i zasobów łącząca specjalistów ds. sztucznej inteligencji z uniwersytetów EUNICE i otoczenia społeczno-gospodarczego w celu dzielenia się swoimi pomysłami badawczymi w dziedzinie AI oraz inspirowania współpracy i integracji partnerów przemysłowych i społecznych, zwiększając ich świadomość na temat możliwości metod i narzędzi AI, a także nawiązywania współpracy i realizacji wspólnych aktywności w tym obszarze.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na oficjalnej stronie projektu.
https://eunice-university.eu/research/