REUNICE

REUNICE to strategiczny projekt badawczo-naukowy realizowany w ramach programu H2020 powiązany z projektem EUNICE (European University for Customized Education). Jego celem jest dostosowanie strategii edukacyjnych, badawczych oraz innowacyjnych poprzez ambitny i transformacyjny program. Program ten jest transdyscyplinarny, międzykulturowy, oparty na współpracy, zintegrowany i zapewnia długoterminową wspólną strategię dla „dostosowanego” uniwersytetu.

REUNICE jest odpowiedzią na zasadę tworzenia nauki dla potrzeb globalnych i lokalnych społeczności, ponieważ projekt ma na celu budowanie efektywnej współpracy pomiędzy nauką, a społeczeństwem w innowacyjny sposób. Oparty jest na zaangażowaniu obywateli, społeczeństwa oraz władz lokalnych w badania i innowacje. Aby osiągnąć ten ambitny cel, REUNICE buduje efektywną współpracę między nauką a społeczeństwem, rekrutując do nauki nowe talenty i łącząc doskonałość naukową ze świadomością i odpowiedzialnością społeczną.

Trzy główne obszary REUNICE to:

  • Promowanie współpracy między uczelniami, a innymi sektorami gospodarki
  • Promowanie otwartej nauki w ramach współpracy naukowców z EUNICE
  • Promowanie doskonałości w edukacji, badaniach naukowych i innowacjach wspierających różnorodność, włączenie społeczne i równość płci
  • Promowanie zrównoważonej nauki dla biznesu i społeczeństwa: zgodnie z obecnymi i przyszłymi wyzwaniami europejskich uniwersytetów.

Uczelnie biorące udział w tym projekcie są członkami Uniwersytetu Europejskiego EUNICE. Z projektu, który przyczynia się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacjach, skorzysta także lokalny przemysł, społeczności i uczelnie członkowskie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na oficjalnej stronie projektu.

https://eunice-university.eu/research/