Opis projektu

EUNICE

Uniwersytet Europejski EUNICE (European University for Customized Education) skupia siedem publicznych uniwersytetów zlokalizowanych w czterech europejskich regionach: Europie Środkowej i Wschodniej (Politechnika Poznańska – lider projektu), Europie Północnej (University of Vaasa), Europie Południowej (University of Cantabria and University of Catania) oraz Europie Zachodniej (Uniwersytet Mons, Université Polytechnique Hauts-de-France i Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg).  W 2022 roku Sojusz został powiększony o trzech nowych członków: Polytechnic Institute of Viseu (IPV), University of the Peloponnese (UoP), Karlstad University (KU).

Główne cele projektu opierają się na czterech filarach. Pierwszym z nich jest długoterminowa wspólna strategia jako Europejskiego Uniwersytetu, gdzie wysokiej jakości edukacja spotyka się z badaniami naukowymi, innowacjami, społeczeństwem i przemysłem. Po drugie, stworzenie kampusu EUNICE - wyjątkowej, międzyuczelnianej przestrzeni, w której studenci i pracownicy będą czerpać inspirację z mobilności, uczestnicząc w dostosowanych programach nauczania. Trzeci filar tworzy pomost między kampusem EUNICE, a tożsamością europejską poszerzoną o kulturę i edukację, z silnym poszanowaniem priorytetów wielojęzyczności i wielokulturowości. Ostatni filar ma na celu rozwój wiedzy poprzez badania naukowe i szkolenia w celu połączenia studentów, naukowców, partnerów przemysłowych, podmiotów regionalnych oraz podmiotów społeczeństwa obywatelskiego.

EUNICE zamierza realizować jakość kształcenia na wysokim poziomie poprzez wzorowe wykorzystanie najnowocześniejszej infrastruktury cyfrowej i bezpośrednią współpracę z biznesem, jak i najnowocześniejsze metody edukacyjne.

Kluczowe działania obejmują tworzenie, rozbudowę i szerokie wykorzystanie technologii cyfrowych, które w płynny sposób uzupełnią proces edukacyjny. Stworzone w ramach projektu platformy usług i wymiany informacji pozwolą na otwarty, natychmiastowy dostęp do zasobów oferowanych przez wszystkich partnerów projektu. Wirtualne technologie laboratoriów umożliwią dostęp do wspólnych zasobów, materiałów oraz usług, a najnowocześniejszy parasol badawczy zapewni widoczność i dostępność najlepszych naukowców, którzy wspólnie będą gotowi oferować swoją wiedzę studentom, przemysłowi oraz społeczeństwu. Dostęp do kursów zdalnych pozwala na realizację programów, w których specjalizuje się każdy z partnerów, co zwiększa zakres przekazywanej studentom wiedzy, a także otwiera ogromne możliwości i świetne zaplecze do indywidualnej edukacji.

Jakość edukacji w projekcie dopełnia zaangażowanie przedsiębiorstw, firm i innowacyjnych start-upów, a także interesariuszy społecznych, co umożliwia wykorzystanie uczenia się w miejscu pracy. Staże przemysłowe, trójkąt wiedzy (edukacja-nauka-innowacje) oraz platformy inkubatorów przedsiębiorczości zostały wprowadzone w odpowiedzi na aktualne potrzeby wymagającego rynku pracy. Poprawa znajomości języków, rozwijanie umiejętności wielojęzycznych i kompetencji międzykulturowych wśród studentów i pracowników jest realizowana poprzez szereg działań (m.in. webinaria, Europejskie Forum Mobilności, kursy językowe, warsztaty o aspekcie kulturowym i językowym, Alliance Weeks i wiele innych).

Z perspektywy studentów EUNICE to wyjątkowe miejsce, w którym dostosowany program studiów pozwala im pozytywnie odpowiedzieć na obecne i przyszłe potrzeby rynku pracy. Uzupełnienie tego poprzez doskonałą infrastrukturę i zaawansowane rozwiązania technologiczne sprawia, że studia mogą być fascynującą przygodą, a rozwój tożsamości europejskiej jest niewątpliwie wielką wartością dodaną.

Załącznik