KONTAKT

Dział ds. Uniwersytetu Europejskiego

ul. Piotrowo 5
61-138 Poznań
due@put.poznan.pl 

Marta Malepszak - Kierownik Działu
61 665 3887

Anna Jaskólska - komunikacja, promocja
61 665 3982

Katarzyna Tomczak
61 665 3956

Irena Bernard-Granger
61 665 3837