Data dodania

27.02.2023
Spotkanie projektowe EUNICE

W dniach 14-16 lutego uczelnia partnerska University of Vaasa, była gospodarzem międzynarodowego spotkania projektowego konsorcjum EUNICE,  podczas którego partnerzy Uniwersytetu Europejskiego EUNICE spotkali aby zaplanować nadchodzące działania konsorcjum i podsumować zakończone właśnie działania związane ze złożeniem wniosku do Komisji Europejskiej o kolejne 4 lata finansowania inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego.

Podczas ceremonii otwarcia podpisano nowo utworzoną deklarację misji EUNICE, którą jest szkolenie nowego pokolenia Europejczyków, stawianie czoła globalnym wyzwaniom poprzez podejście interdyscyplinarne oraz zwiększanie potencjału naszych regionów.

„Ważne jest, abyśmy przecierali szlaki dla przyszłości szkolnictwa wyższego w Europie. Tylko dzięki ścisłej współpracy możemy tworzyć rozwiązania dla globalnych wyzwań” – powiedziała Minna Martikainen, rektor Uniwersytetu w Vaasa w czasie przemówienia otwierającego spotkanie.

Rektorzy i Prezydenci podkreślali możliwości i korzyści płynące z międzynarodowej współpracy na rzecz przyszłości Europy, a także przyszłości regionów. Pogratulowali również Minnie Martikainen objęcia nowego stanowiska Rektora Uniwersytetu w Vaasa. Sojusz będzie nadal rozwijał modele współpracy, tak aby te aktywności podejmowane w ramach inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego były coraz bardziej integralną częścią działalności uczelni członkowskich.

Podczas spotkań omówiono cele strategiczne oraz możliwą, wspólną działalność badawczą w ramach sojuszu. Ponadto zaplanowano przyszłe działania w zakresie mobilności i edukacji, a także wspólnych programów studiów. Podczas spotkań zaproponowano również wprowadzenie cyfrowej certyfikacji osiągnięć za pomocą tzw. Open Badge, które oferują standardowy, weryfikowalny sposób potwierdzania umiejętności i kompetencji, coraz bardziej rozpowszechniony w Europie.

W spotkaniu wzięły udział władze uczelni:  rektor - prof. Teofil Jesionowski oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej, dr hab. inż. Paweł Śniatała, prof. PP, a także prof. Mariusz Głąbowski (prodziekan Wydziału Elektroniki i Telekomunikacji), dr hab. inż. Michał Rychlik, prof. PP (Wydział Inżynierii Mechanicznej), Magdalena Zawirska-Wolniewicz (kierownik Działu ds. Współpracy Międzynarodowej), Magdalena Sikorska (kierownik Działu ds. Uniwersytetu Europejskiego), Marta Malepszak (Dział ds. Uniwersytetu Europejskiego), dr hab. inż. Rafał Ślefarski, prof. PP (kierownik Zakładu Paliw i Energetyki Odnawialnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki) oraz dr inż. Paweł Czyżewski (Zakład Paliw i Energetyki Odnawialnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki).

 

Zdjęcie

ZdjęcieZdjęcie

PL