POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

dr hab. inż. Paweł ŚNIATAŁA, prof. PP
dr hab. inż. Paweł ŚNIATAŁA, prof. PP
EUNICE Project Leader

eunice@put.poznan.pl

PROREKTOR DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

prof. dr hab. inż. Mariusz GŁĄBOWSKI
prof. dr hab. inż. Mariusz GŁĄBOWSKI
WP1 Leader

PRODZIEKAN WYDZIAŁU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Magdalena SIKORSKA
Magdalena SIKORSKA
EUNICE Project Officer

eunice@put.poznan.pl

KIEROWNIK DZIAŁU DS. UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO

dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof PP
dr hab. inż. Katarzyna RZESZUT, prof PP
PUT WP2 Leader

DYREKTOR INSTYTUTU BUDOWNICTWA

dr Liliana SZCZUKA-DORNA, prof. PP
dr Liliana SZCZUKA-DORNA, prof. PP
PUT WP3 Leader

DYREKTOR CENTRUM JĘZYKÓW I KOMUNIKACJI

dr hab. inż. Magdalena REGEL-ROSOCKA, prof. PP
PUT WP5 Leader

WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

Marta MALEPSZAK
Marta MALEPSZAK
PUT WP6 Leader, Communication Officer, REUNICE Project Officer

DZIAŁ ds. UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO

mgr inż. Michał WEISSENBERG
mgr inż. Michał WEISSENBERG
PUT WP4 Leader
WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI
Anna JASKÓLSKA
WP2 and WP3 Coordinator, Communication Officer

DZIAŁ ds. UNIWERSYTETU EUROPEJSKIEGO

eunice@put.poznan.pl

eunice.admissions@put.poznan.pl