Szkoła letnia - University of Maribor

  Plakat

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkole letniej programu Cyber F IT pt. „Cyber Security of Learning Environments”.

Szkołę letnią organizuje University of Maribor oraz Université Polytechnique Hauts-de-France, BTU Cottbus oraz Politechnika Poznańska.

Miejsce – Maribor, Słowenia

Termin – 28.8 – 9.9.2022

Uczestnicy –studenci Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, dostępnych jest 10 miejsc dla studentów z PP

Zalety – 3 punkty ECTS, interdyscyplinarny program, wspólna praca nad wyzwaniami, nowe cenne doświadczenie

Koszty – udział w szkole letniej nie wymaga opłaty czesnego, a co więcej otrzymujesz dofinansowanie na wyjazd w wysokości 275 € + 522 €/pobyt

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 lipca 2022 na adres eunice.admissions@put.poznan.pl

Prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na stronie.  

KRYTERIA KWALIFIKACJI

  • średnia ocen
  • znajomość języka angielskiego (przynajmniej B2)
  • status studenta PP podczas trwania szkoły letniej

 WYMAGANE DOKUMENTY

Przed kwalifikacją:

  • formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami

Przed wyjazdem:

  • Learning Agreement
  • umowa stypendialna
  • ubezpieczenie